top of page

De afspraken op onze school

Om een vlotte communicatie tussen school en thuis te creëren,
kan u hieronder de belangrijkste afspraken van onze school terugvinden. 
Schooluren

Start van de lessen:     8u45 

 

 

 

 

Einde van de lessen:   15u25

 

 

 

Woensdagmiddag:      12u25

Te laat

* De ouders verwittigen de school

 

* Bij aankomst komen ouder en leerling persoonlijk
de reden melden van het te laat zijn.
Na veelvuldig te laat komen worden de ouders uitgenodigd voor een gesprek.

Nog een aantal belangrijke afspraken:

Mama, papa, kinderen en alle personeelsleden: Onze schooltaal is Nederlands, maar wij zetten ook in op meertaligheid. 

 

 

 

Ouders en kinderen tonen respect tegenover de leerkrachten ~ de hulpopvoedsters ~ de directeur  ~ externe personen: CLB, andere ouders, andere kinderen

 

 

Bij meningsverschillen gebruiken wij geen scheldwoorden! 

NIEMAND neemt het recht in eigen handen.

Het is niet aan u om andere kinderen of
ouders te berispen!
U neemt contact op met de leerkracht ~ de hulpopvoedster en of de directeur. 

Voor- en naschoolse opvang

's morgens:   ~7u tot ~8u15

 

 

's middags:    12u25 tot 13u45

 

 

's avonds:      ~15u40 tot ~18u00

Gelieve deze uren te respecteren.
Dank voor uw medewerking.

Berichten en brieven

Elke kleuterklas gebruikt een berichtenschriftje.

Gelieve dit schriftje minstens wekelijks te lezen
en te ondertekenen. 

MOS = milieuzorg op school!

ETEN OP SCHOOL

 

10u15:  GEEN KOEK!! Enkel fruit of groenten

 

 

 

12u25:  boterhammen in een brooddoos

 

 

 

16u00:  koekje mag in een doosje.
OF een stuk fruit. GEEN PAPIERTJES.

 

 

DRINKEN OP SCHOOL
- 10u:15 water, een goedsluitende drinkbus met water mag meegegeven worden

- 12u25: water, soep, thee

- 16u00: water, thee

tussendoor kunnen de kinderen uiteraard water verkrijgen in de klas.

bottom of page