top of page

Inschrijven

Wilt u uw kind inschrijven op onze school?

 

Meer info via de school of via de website van het LOP Brussel: 'Inschrijven in Brussel'.
www.inschrijveninbrussel.be 

Inschrijven nieuwe kleuters

Kleuters mogen pas ingeschreven worden vanaf de dag dat ze 2 jaar en 6 maanden oud zijn.

Ze mogen pas op school aanwezig zijn op de eerstvolgende instapmomenten.

Instapmomenten

de eerste dag na de grote vakantie 

de eerste dag na de herfstvakantie

de eerste dag na de kerstvakantie

1 februari

de eerste dag na de krokusvakantie

de eerste dag na de paasvakantie

de eerste dag na hemelvaartvakantie

 

Indien een kleuter 2,5 jaar wordt voor of op een instapdatum zelf, mag hij/zij worden ingeschreven en aanwezig zijn.

Indien een kleuter 3 jaar is of wordt, mag hij onmiddellijk ingeschreven worden en aanwezig zijn.

 

Welke documenten heb je nodig?

ID kaart van het kind

ID kaart van beide ouders 

Kaart van de mutualiteit (ISI+ kaart)

Document samenstelling gezin

Voor de 5-jarige kleuters :

Zij zijn leerplichtig en moeten 290 halve dagen aanwezig zijn om te kunnen overstappen naar het eerste leerjaar. Indien zij geen 290 halve dagen aanwezig waren in de derde kleuterklas, is het de klassenraad die beslist of hij/zij naar het eerste leerjaar mag gaan. 

bottom of page