top of page

Met wie werken wij samen?

School maak je niet alleen...
 We kunnen dan ook rekenen op een hele hoop enthousiaste mensen.

We werken samen met verschillende instanties die onze school, de kinderen,
de leerkrachten
en de ouders ten goede kunnen komen. 
 

Wie zijn onze partners?

  • Het CLB is een vaste partner binnen onze school, 
    waar zowel de school maar ook ouders en leerlingen op kunnen rekenen

  • Het OCB is een organisatie die de school en leerkrachten ondersteunt

  • met gerichte vragen binnen onderwijs. 

  • OVSG is onze begeleidingsdienst.
    Zij begeleiden ons in het aanbieden van een krachtige leeromgeving voor elk kind.

bottom of page